ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY LEARNING DEVELOPMENT CENTER
ประชาสัมพันธ์ (Public Relations)


.............

   

THAKSIN UNIVERSITY LEARNING DEVELOPMENT CENTER

Address

ติดต่อที่ ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาตร์ 140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7431-7608 , โทรศัพท์ภายใน 7103 , 7111จำนวนคนเข้าชม
 Today
2
 Yesterday
6
 This Month
126
 Last Month
155
 This Year
6,391
 Last Year
10,598
.....