ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY LEARNING DEVELOPMENT CENTER
ประชาสัมพันธ์ (Public Relations)


.............

   

THAKSIN UNIVERSITY LEARNING DEVELOPMENT CENTER

Address

ติดต่อที่ ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาตร์ 140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7431-7608 , โทรศัพท์ภายใน 7103 , 7111จำนวนคนเข้าชม
 Today
6
 Yesterday
9
 This Month
17
 Last Month
283
 This Year
2,151
 Last Year
3,308
.....